Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Thắng
Ngày gửi: 12h:11' 12-10-2009
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Tiết 17: Đ1. Tổng ba góc của một tam giác
Phòng giáo dục thị xã đồ sơn
Trường THCS Vạn Hương
Giáo viên: Đinh Đình Duy
Câu 2: Định lí là gì ? Định lí gồm mấy phần ?
Thế nào là chứng minh một định lí ?
Câu1: Thế nào là góc bẹt ? Số đo của góc bẹt ?
1.Tổng ba góc của một tam giác
2. Hai tam giác bằng nhau
3. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
4. Tam giác cân
5. Định lí Py - ta - go
6. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
7. Thực hành ngoài trời
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 4 ngày 23 tháng 9 năm 2006
Chương II: Tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
2. áp dụng vào tam giác vuông
3. Góc ngoài của tam giác vuông
Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình dạng, nhưng hai tam giác này có đặc điểm gì chung ?
n
M
p
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 4 ngày 23 tháng 9 năm 2006
Chương II: Tam giác
?1
? 1
Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.
Em có nhận xét gì về các kết quả trên ?
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A như hình trên. Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của tam giác ABC
? 2
a
C
B
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
Bằng cách nào em có thể nhận xét tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 ?
Như vậy qua phương pháp đo, thực hành em rút ra nhận xét gì ?
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
Dựa vào thực hành cắt ghép, em nào hãy nêu cho thầy hướng chứng minh ?
Chứng minh
Qua A kẻ đường thẳng xy // BC
Từ (1) và (2) suy ra :
a
c
B
Vừa rồi ta kẻ đường thẳng xy qua A song song với BC. Vậy còn cách nào khác để chứng minh định lí này không?
Như vậy nhận xét trên chính là một định lí. Nó được áp dụng rất nhiều về sau trong việc tính toán.
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
* Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
* Chứng minh: SGK Trang 106
Qua bài học ngày hôm, em nắm được nội dung gì ?
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
* Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
* Chứng minh: SGK Trang 106
* Bài tập 1:
Bài 1: Tính số đo x ở hình sau
Hình 1
Hình3
Hình 4
Hình 2
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
* Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
* Chứng minh: SGK Trang 106
* Bài tập 1:
Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần nắm được nội dung gì ?
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
* Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
* Chứng minh: SGK Trang 106
* Bài tập 1:
* Hướng dẫn về nhà:
1. Nắm vững định lí về tổng ba góc của một tam giác
2. Làm bài tập 1 (hình 51); 2; 3; 4 (SGK Trang 108)
3. Đọc trước mục 2, mục 3 của bài.
Tháp nghiêng Pi-da ở I-ta-li-a nghiêng 50 so với phương thẳng đứng. Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ ?
Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác
1. Tổng ba góc của một tam giác
Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2005
Chương II: Tam giác
?1
?2
* Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
* Chứng minh: SGK Trang 106
* Bài tập 1:
* Hướng dẫn về nhà:
 
Gửi ý kiến