Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Thắng
Ngày gửi: 21h:41' 10-03-2011
Dung lượng: 118.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Tiết 46 : Ôn tập chương II
Người dạy : Ngô Văn Thắng
Hình học 7
c.g.c
c.c.c
g.c.g
Cạnh huyền – cạnh góc vuông
c.g.c
g.c.g
Cạnh huyền-góc nhọn
h1
h2
h3
h4
h6
h5
h7
Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
Tam giác
Tam giác vuông
Tam giác cân
Tam giác vuông cân
Tam giác đều
Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt
A
B
C
Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông là
Bài tập trắc nghiệm 1
C. tam giác vuông cân
B. tam giác vuông
D. tam giác đều
D. 8
C. tam giác vuông cân
A. tam giác cân
Hãy chọn đáp án đúng
H
K
Bài tập trắc nghiệm 2
Đ
S
S
Các câu sau đúng (Đ) hay sai (S)
S
Bài tập tự luận
Cho ABC vuông tại A ta có: B = 300;
AC= 6cm, BC = 12 cm.
a)Tính góc C, tính AB.
b)Kẻ tia phân giác CD của góc C. Tính góc BDC.
Bài tập tự luận

c)Qua D kẻ DH vuông góc với BC, H thuộc BC
Chứng minh : AC = CH. Từ đó suy ra
 AHC đều;  AHB cân
Trò chơi
Dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành :
Tam giác đều
Trò chơi
Dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành:
Tam giác đều
Trò chơi
Dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành :
Tam giác cân mà không đều
Trò chơi
Dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành:
Tam giác cân mà không đều
Trò chơi
Dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành:
Tam giác vuông
Trò chơi
Dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành :
Tam giác vuông
Hướng dẫn về nhà
Ghi nhớ các nội dung kiến thức trong
BTVN: Bài 68, Bài 69, Bài 70 SGK/141
Đọc bài quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác
Bài 69 SGK/ 141
A
B
C
D
M
1
2
2
1
Bài 70 SGK/ 141
A
B
C
H
K
Bài 70 SGK/ 141
A
B
C
M
N
O
H
K
600
C
B
M
N
Bài 70 SGK/ 141
A
 
Gửi ý kiến